Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 • Brandevej 6, 8600 Silkeborg
 • 89702880
 • gjessoeskole@silkeborg.dk
image
image
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 • Projekt Gjessøs Børn
 • ikon
  Mogens Dam den 02-02-2016
  Til alle forældrene i skoledelen.
  Vedlagt et orienterende brev fra skolechefen om de kommende trivselsmålinger.
  Med venlig hilsen
  Mogens
 • ikon
  Jens Møller den 28-01-2016
  Tusind tak til alle sponsorerne, der har givet præmier til Amerikansk lotteri.


  Se alle i bilaget.   
 • ikon
  Mogens Dam den 15-01-2016
  Gjessø 15. januar 2016

  Til alle!
  Som det sikkert er de fleste bekendt, bliver de 9 store skolefællesskaber ikke til noget.
  Tirsdag den 12. januar var Heidi og jeg kaldt til møde med Børn og Unge udvalget. Her præsenterede de en ny tidsplan og proces for det videre arbejde med skolestruktur 2020/21 i Silkeborg Kommune.
  Næste skridt er, at vi har fået 9 spørgsmål (se nederst), som vi har fire uger til at svare på. Spørgsmålene tager udgangspunkt i nogle af de høringssvar, som vi afgav i efteråret og er tænkt som en kvalificering af et forslag til en ny skolestruktur. 
  Vi bliver med andre ord hørt igen. Men denne gang på anden vis, for der ligger ikke noget forslag endnu! Og denne gang bliver KUN skolebestyrelser og 5 faglige organisationer hørt! Og vores svar skal sendes direkte til skoleafdelingen. 
  Vi havde Fællesbestyrelsesmøde, hvor vi begyndte arbejdet med at besvare spørgsmålene. Den 2. februar færdiggør vi det nye høringssvar.
  Med venlig hilsen
  Mogens

  Spørgsmål:
  1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen?
  2. Overvejer I, eller har I allerede, på jeres skole samlæsning, aldersintegreret undervisning eller holddeling – og i givet fald, hvordan sikres det, at ledelse og medarbejdere er klædt på til opgaven?
  3. Vil jeres skole fremadrettet kunne honorere kravet om fuld kompetencedækning? Hvis ikke, hvordan ser I, at denne udfordring kan løses?
  4. Hvordan ser I, at et udbygget samarbejde på tværs af overbygningsskoler kan løfte kvaliteten i udskolingen, så alle elever bliver klar til at tage en ungdomsuddannelse?
  5. På hvilke områder kan et forpligtende samarbejde mellem selvstændige skoler give en højere kvalitet i skoletilbuddet og en bedre ressourceudnyttelse – og hvordan kan samarbejdet gøres reelt forpligtende?
  6. Hvis I ser forpligtende samarbejder mellem selvstændige skoler som en mulighed, med hvilken eller hvilke skoler kunne I da se jeres skole samarbejde?
  7. Hvordan kan ledelseskraften og styringen på den enkelte skole styrkes?
  8. Hvis jeres skole skulle indgå i et skolefællesskab, altså sammenlægges med en eller flere andre skoler, hvilken skole eller hvilke skoler kunne I så se størst mening i, at jeres skole kom i et skolefællesskab med? Hvordan kunne man i skolefællesskabet sikre den lokale demokratiske indflydelse?
  9. Har I eventuelle øvrige bud på, hvordan vi i Silkeborg Kommune kan sikre en fortsat udvikling af kommunens samlede skolevæsen, når de kommunale budgetter og udviklingen i børnetallet tages i betragtning?
 • 09-02-2016
  19:00-22:00
  Kor ·
  1

Besøgstæller

472635

Tusind tak til alle vores sponsorer.

Mange flotte præmier i forbindelse med vores skolefest.

Nyhed billede
*