Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Gjessøs Børn

ORDENSREGLER FOR GJESSØ SKOLE

 

Den vigtigste regel:

Du skal vise hensyn overfor børn og voksne, når du er på skolens område. Det gælder både ude og inde.

 

Hvor må du være i frikvartererne?

Du må opholde dig i skolegården, aktivitetspladsen og klasseværelset.

0.– 3. klasse må også opholde sig på den lille legeplads.

1.– 6. klasse må også  opholde sig på boldbanerne bag skolen.

3.– 6. klasse må anvende gymnastiksalen til boldspil med blød bold og uden brug af redskaber.

3.- 6. klasse må anvende musiklokalet efter aftale med en voksen.

4.- 6. klasse må være på biblioteket.

 

Hvilke regler skal du overholde?

Du må spise i klasselokalet.

Du skal rydde op efter dig

Du skal parkere din cykel i cykelstativerne.

Du må kaste med sne på den bagerste af boldbanerne.

Du må kun forlade skolen med tilladelse fra en voksen.

Du er erstatningsansvarlig, hvis du med vilje eller uagtsomt beskadiger skolen, undervisningsmaterialer, inventar eller andres ejendele.

Du skal overholde de specielle regler der gælder for visse områder på skolen, f.eks. biblioteket og EDB lokalet

Mobiltelefon må medbringes under forudsætning af, at den er slukket i både pauser og i undervisningstiden.

 

Skolebøger:

Bøger, hæfter og lignende materialer stilles gratis til rådighed for eleverne.

Udleverede bøger skal altid forsynes med solidt bogbind.

Der er erstatningspligt for ødelagte eller bortkomne ting.